اسامی اعضا، طراحان و ویراستاران آزمون های آنلاین یوزیست
(اسامی اساتید هر استان، به ترتیب حروف الفبا درج شده است)

طراحان سؤالات

تهران

استاد علی درخشان فر (سرگروه طراحان)

مدرس استعدادهای درخشان

استاد بتول خواجه پور

رتبه یک کشوری در تدریس درس زیست شناسی

مدرس مدارس نمونه و شاهد

دکتر اصغر زمانی

مدرس استعداد های درخشان

استاد سیمین سزاوار شهیدی

مدرس استعدادهای درخشان

لرستان

استاد حاجیعلی رستمی

(مدرس استعدادهای درخشان)

مازندران

دکتر مریم جانی ترمی

دکترای زیستشناسی تکوینی

مرکزی

استاد نسرین کاشی

سرگروه استان مرکزی

مدرس استعدادهای درخشان

آذربایجان غربی

استاد رضا سلیمانی

مدرس استعدادهای درخشان

آذربایجان شرقی

دکتر اخوان

نایب رییس انجمن معلمان استان

مدرس استعدادهای درخشان

البرز

استاد ارسلان فیض الهی

مدرس استعدادهای درخشان

خراسان رضوی

دکتر بهرام فرهادی مقدم

مدرس استعدادهای درخشان

مدرس المپیاد

فارس

دکتر خالقی نژاد

دکترای زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی

مدرس مدارس خاص و نمونه

کرمان

دکتر محسن مصباح

مدرس استعدادهای درخشان

گلستان

اکبر عادل نژاد (عرب)

مدرس استعدادهای درخشان

گیلان

استاد حسین کوچکی

سرگروه شهرستان لنگرود

مدرس استعدادهای درخشان

ویراستاران علمی

تهران

دکتر محمد ابراهیمی

(مؤلف کتاب درسی)

دکتر بهمن فخریان

(مؤلف کتاب درسی)

استاد علی درخشان فر

مدرس استعدادهای درخشان

دکتر آرزو شاهی

(سرگروه شهرستان های استان تهران)

دکتر مصطفی پویان

(مدیر خانه زیست شناسی)

لرستان

استاد حسین یوسفوند

(مدرس مدارس خاص و نمونه)

همدان

استاد کمال فرهی فر

(مدرس استعدادهای درخشان)

آذربایجان غربی

استاد مژده حکمت نیا

(سرگروه ویراستاران)

آذربایجان شرقی

دکتر پروانه مهین فر

سرگروه ناحیه 1 تبریز

مدرس استعدادهای درخشان

البرز

استاد ارسلان فیض الهی

مدرس استعدادهای درخشان

دکتر افشین محمدی

دکترای زیست شناسی گرایش بیوشیمی

خراسان جنوبی

استاد محمد امیریان

(مدرس استعدادهای درخشان)

گیلان

استاد مژگان عباسی

(مدرس استعدادهای درخشان)